Met Vrolijke groet

Er was door meer dan 60 leden positief gereageerd op het Goede doelen voorstel van Marijke Allegro en Betty Schermer.  Inmiddels zijn de donaties overgemaakt aan de Stichting de Vrolijkheid en Project Bloei en Groei.

Onderstaande wilden we u niet onthouden.

Hartelijk dank voor de bijdrage van €900- uw vereniging Stadsdorp Zuid. Geweldig dat u investeert in kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentrum Amsterdam! Met uw bijdrage kan de Vrolijkheid projecten voor kinderen en jongeren op het azc Amsterdam mogelijk maken.

De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan 100 onvergetelijke activiteiten op azc’s door heel Nederland. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Om een ervaring op te doen die een leven lang van toegevoegde waarde kan zijn. Om even onbekommerd vrij te zijn op een plek waar weinig ruimte is voor zorgeloosheid.

Nogmaals veel dank, ook namens de kinderen en jongeren. Uw bijdrage is zeer welkom.
Met Vrolijke groet,
Taco Ruighaver