Nieuw bestuurslid Stadsdorp Zuid

Op de ALV van 25 juni 2020 is vastgesteld dat uitbreiding van het bestuur op korte termijn wenselijk zou zijn. We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat Libeth van den Berg-Feith met ingang van 1 november 2020 tot het bestuur is toegetreden. Deze benoeming zal op de eerstvolgende ALV worden geformaliseerd. Libeth is vanaf het prille begin betrokken bij ons dorp. Ze maakte deel uit van de initiatiefgroep die aan de basis stond van het Stadsdorp Zuid. Libeth bekleedt in het bestuur de functie algemene zaken. Na een korte inwerkperiode zal haar takenpakket worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. We wensen Libeth veel plezier en succes toe in deze nieuwe functie.

Namens het bestuur,

Machiel van der Woude