Nieuwe bijeenkomst MilieuKring

Maandag, 9 juli 10/30 uur bij Karin Jurgens. De bijeenkomst van 18 juni is hierdoor komen te vervallen. Zie voor de details de mailto:mail@domeinnaam.nl