Nieuwe initiatieven!

Nieuw: Mee naar het museum?

Al een tijdje liep ik rond met de vraag: waarom is er geen museumclub bij Stadsdorp Zuid? Er is zoveel te zien in Amsterdam, denk maar aan de vele kunstenaarsateliers die je kunt bezoeken, of het huismuseum van kunstenares Gisèle d’Ailly aan de gracht. Hoe klinkt koffie & een lezing (of rondleiding) in het Huis met de Hoofden, het grachtenhuis waar de bijzondere Bibliotheca Filosofica Hermetica bewaard wordt? Of een ontdekkingstocht in het wonderbaarlijke nieuwe Groote Museum van Artis?

Kortom: bezoeken aan grote en ook kleine bijzondere musea & kunstenaars in de stad. Ik doe graag mee met de organisatie. Al ben ik geen kunsthistorica, ik schrijf als journalist vaak over kleinere musea (kijk bijvoorbeeld op www.museumclub.nl) en kan desgewenst een goede gids of rondleiding regelen.

Eerst even peilen of er belangstelling is voor zo’n initiatief, dus als u wilt deelnemen aan deze activiteiten, stuurt u dan even een mailtje?
Ik ben reuze benieuwd!

Froukje Wattel froukjewattel@kpnmail.nl

______________________________________________________________

Nieuw: Introductie Vedānta Filosofie

In een reeks van 6 bijeenkomsten zal een introductie gegeven worden van de Hindoeïstische Vedānta filosofie en zullen we de praktische implicaties voor ons dagelijks leven onderzoeken.
Deze filosofie is gebaseerd op de Upanishads, de Brahma Sūtras en de Bhagavad Gītā.
Er wordt per bijeenkomst een uitleg gegeven van het te bespreken deel-onderwerp, vervolgens onderzoeken we samen binnen dit kader fundamentele levensvragen zoals: wat is de mens, wat verstaan we onder kennis en geest, wie of wat ben ik, wat is geluk, wat is vrijheid en wat betekent dit alles in de praktijk van het dagelijks leven. En wat weerhoudt ons ervan om geheel vrij en gelukkig te zijn. Het gebodene is vooral bedoeld als steun in het dagelijks leven.

Na iedere bijeenkomst zal een korte samenvatting van het besprokene worden meegegeven.

De bijeenkomsten worden geleid door Peter Geenen die over een periode van 30 jaar een studie heeft gemaakt van de Vedānta filosofie en hierbij vele groepen heeft begeleid.

Frequentie : 1 keer per 14 dagen
Duur: 1 ½ uur
Dag: dinsdagmiddag van 15:30 – 17 uur
Data: 8 en 22 november, 6 en 20 december, 10 en 24 januari
Plaats: Stadionkade 18-II, Amsterdam

Er zal een maximum van 8 deelnemers worden aangehouden. Aanschaf van de genoemde geschriften is niet nodig.

Aanmelden via peter.geenen@planet.nl

Extra info via 06-39783241