Een nieuwe kring: OperaKring

Het idee is geboren om een OperaKring op te richten. Wanneer er voldoende belangstelling voor zou bestaan, willen we bezien of er een OperaKring aan onze bestaande kringen kan worden toegevoegd.
De bedoeling is om op basis van uw eventuele voorkeuren, bij de Nationale Opera enkele abonnementen te kopen, die we vervolgens in overleg met elkaar delen. De abonnementen zijn een dezer dagen in de aanbieding …… dus er is haast bij.
We gaan proberen om, net als dat bij de Stadsschouwburg het geval is, daarvoor goede, dicht bij elkaar in de buurt liggende, plaatsen te krijgen.
Bent u geïnteresseerd, mits een en ander op een goede basis gerealiseerd kan worden, laat weten of u geïnteresseerd bent; nadere info volgt dan.

Jan Bal j.m.bal@upcmail.nl 06 29022787 of

Ria Weijers-Lintjens rialintjens@msn.com 06 21339292