Nieuwe Leden

We verwelkomen onze nieuwe leden:

Henriette Korthals Altes BinnenBuurt 8
Richard Schimmelpennink en Caroline v.d. Berg Binnenbuurt 11