Nieuwe ledenadministratie volledig operationeel!

Zoals in de Algemene  Ledenvergadering al aangekondigd, is onze ledenadministratie overgezet naar een nieuw digitaal systeem. Dit wordt nu beheerd door onze secretaris, Marjan Lubbers. Onze penningmeester Joris Baurichter beheert het boekhoudkundige deel van dit systeem.

De ledenlijsten op (het besloten deel van) de website zijn ook weer up to date, en te vinden onder het kopje ‘Nabuurschap’. Eenmaal per maand worden de ledenlijsten op de website bijgewerkt vanuit de mutaties in ons digitale systeem.

Soms komen we een klein foutje tegen; dit kan gebeurd zijn tijdens de omzetting naar ons nieuwe systeem, of doordat we gegevens niet volledig tot onze beschikking hadden.

Wij zouden u dan ook willen vragen om uw gegevens in de ledenlijsten op de website nog een keer te controleren. Mocht u een foutje tegenkomen, geef dit dan graag door aan info@stadsdorpzuid.nl

Marjan Lubbers