Nieuwjaarsborrel 2021 Online

Dit jaar geen nieuwjaarsborrel in het Apollo First. Net als bij zoveel andere bijeenkomsten was het Coronavirus de grote spelbreker. Gelukkig kunnen we elkaar in groepsverband nog wel digitaal ontmoeten en daarom vond de nieuwjaarsborrel dit keer online plaats. De Zoommeeting, technisch mogelijk gemaakt door Frits van Servellen, werd door dertig leden bijgewoond. Uiteraard werd door voorzitter Machiel van der Woude een toost uitgebracht op een gezond 2021, een jaar waarin zo langzamerhand weer steeds meer leuke, inspirerende activiteiten mogelijk zullen worden. In ons stadsdorp staat men in de startblokken om weer van alles en nog wat te ondernemen, zoveel is zeker.

Maar ook in deze lastige tijd, zo bleek tijdens deze borrel op afstand, ontmoeten onze leden elkaar, al dan niet digitaal. Bijvoorbeeld in de WandelKring onder regie van Betty Schermer. Maar natuurlijk ook in de verschillende BinnenBuurten en tijdens de door de Evenementencommissie georganiseerde lezingen. Naar aanleiding van een vraag van Jacques Allegro werden de vaak positieve ervaringen in de BinnenBuurten besproken. Aandacht was er natuurlijk ook voor de gezondheid van eenieder en in dit verband werden de ervaringen met het vaccineren uitgewisseld. Veel tachtig jarigen bleken al gevaccineerd. Heel goed nieuws dus! Hopelijk komen de andere leeftijdsgroepen binnenkort aan de beurt. Kees Jansen stond tot slot stil bij Jan van Essen, die onlangs is overleden. Jan was een zeer gewaardeerd lid van ons stadsdorp, o.a. actief rond het thema wonen.

Samenvattend: wederom een geslaagde nieuwjaarsborrel, online dit keer. Toch goed om elkaar zo te zien en te spreken. Maar volgend jaar weer ‘gewoon’ in het Apollo First, een mooi vooruitzicht.

What do you want to do ?

New mail