Nieuws rondom Mantelzorg

Voor Partners of Mantelzorgers van mensen met dementie

Sjef van Bommel en ik ondersteunen een groepje partners/mantelzorgers van mensen met dementie.
Zij gaan met elkaar in gesprek over alle problemen die zich voordoen en daar komen ideeën uit voort waar iedereen iets aan heeft en waar de een de ander mee kan helpen.
Een keer per maand komen we bij elkaar in de huiskamer bij Sjef of bij mij.
Op dit moment is er plaats voor een of twee mantelzorgers.

Meld je aan bij Marijke Allegro 0641255032 of allegromarij@gmail.com

______________________________________________________________

Uit een onderzoek blijkt dat de gemiddelde mantelzorgontvanger bijna 70 jaar oud is. 47% van de ontvangers is ouder dan 75 jaar.
Veel mantelzorgers helpen hun naaste graag. Ze geven om de ander of vinden het normaal om elkaar te helpen. Maar mantelzorg kan ook nadelen hebben. Zo vinden sommige mantelzorgers de zorg behoorlijk zwaar. Het aantal uren dat een mantelzorger besteedt aan de zorg varieert van 8 tot tientallen uren per week. Gezien de leeftijdsopbouw van onze leden zijn er ongetwijfeld de nodige mantelzorgers. Bovenstaand initiatief en onderstaande berichten zijn een steuntje in de rug voor al onze leden die mantelzorg verlenen.

______________________________________________________________

Bericht van de Leyden Academy Inspiratielessen. De gratis reeks is gebaseerd op de educatieve videoreeks
Thuisgeluk en is mogelijk gemaakt met steun van Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.

______________________________________________________________

Wereld Alzheimer Dag  2023

Maandag 18 september van 16.30 tot 19.00 uur Ontmoetingscentrum Cordaan Olympisch Kwartier. Om extra aandacht te vragen voor dementie organiseert Amsterdam-Zuid de ‘Week van Dementie’.
Op diverse locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in stadsdeel Zuid zijn er activiteiten gericht op het thema van Wereld Alzheimer Dag 2023
‘Samen aan tafel’.
Cordaan en Markant organiseren een maaltijd met vergeten groenten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Markant informeert over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Programma:
16.30 uur Inloop & informatiestand Cordaan en Markant
17.00 uur Opening door Linda Corlu, Cordaan dagbestedingen Zuid
17.15 uur Ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers door Markant
17.30 uur Vegetarische maaltijd met vergeten groenten
19.00 uur Einde

________________________________________________________________

In de oude Raai theatervoorsatelling Prettig Treffen,

Maandag 18 september van 13.30 – 15.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij de theatervoorstelling Prettig Treffen.
Theater Veder speelt een interactieve voorstelling.
Hierbij worden handvatten aangereikt om wederzijds contact te maken met mensen met geheugenproblematiek, zoals dementie.
Van deze doelgroep kampt 64% met apathie (gevoelloosheid).
Voor de voorstelling wordt de Veder Methode gebruikt, die vanaf 2008 is ontwikkeld.
Door middel van zang, muziek en spel wordt u meegenomen in een verhaal waarin met humor en ontroering de juiste toon wordt getroffen.
Na de voorstelling is er gelegenheid om vragen te stellen. Komt u ook?
Locatie: d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 in Amsterdam. Wilt u deze voorstelling ook bijwonen?
Dan kunt u zich aanmelden bij buurtwerker Silvia Spong, via s.spong@combiwel.nl of 06 1841 6865

______________________________________________________________