Nieuws uit de BinnenBuurten

Verslag BinnenBuurt Coördinatoren bijeenkomst 31 maart jl.

Op 31 maart was er de eerste van de tweejaarlijkse bijeenkomst van alle BB Coördinatoren in Apollofirst. De bijeenkomst werd afgetrapt door onze zorgsupporter Brecht van Beers, die toelichtte wat zij kan betekenen voor de leden van StadsdorpZuid. Haar rol is er vooral een van bijvoorbeeld doorverwijzen naar de juiste instanties, of uitzoeken van welke zorgregelingen je gebruik kunt maken, of regelen dat er hulpmiddelen thuis komen, etc. Conclusie was dat nog te weinig bekend is wat Brecht allemaal kan doen en dat we hier meer aandacht aan moeten gaan besteden.
In oktober is er overigens een Dorpspleinbijeenkomst in voorbereiding over ‘Verstandig Ouder Worden’, waarbij Brecht van Beers ook een belangrijke rol speelt.
Verder is er vooral gesproken over hoe je als BB coordinator nog meer kunt doen (dan men toch al doet) om de cohesie tussen de leden van je BinnenBuurt te versterken; tenslotte vormen de BinnenBuurten de ruggengraat van StadsdorpZuid!
Al met al weer een heel nuttige bijeenkomst, die werd afgesloten met een gezellige borrel. In oktober komen de BB Coördinatoren weer bij elkaar.

Namens de Werkgroep Modern Nabuurschap
Hetty Pijnappel
Jeannette Weinberg
Marjan Lubbers
Anneke Huygen