Nieuws uit de Buurt

Amsterdamse Sportweek

Beste mensen,
De Amsterdamse Sportweek komt er weer aan. Een goed moment om ouderen te stimuleren om meer te bewegen en mee te doen aan een van de initiatieven in Amsterdam: GoldenSports. Ouderen die zich in deze week aanmelden mogen drie keer gratis meedoen. Hopelijk haalt deze aanbieding hen over de drempel om vast mee te gaan doen. Ouderen met een Stadspas groene stip gratis of voor 1 euro twee keer per week mee kunnen doen.
Voor plaats en tijden in onze buurt zie https://www.goldensports.nl/locatie-amsterdam-zuid/

___________________________________________________

De Sushi-bar, stichting leefbaarheid Apollobuurt

Onderstaande mail brengen we graag onder uw aandacht omdat we al eerder hierover gepubliceerd hebben en het onze buurt betreft.

Beste omwonenden,

Zoals bekend heeft de Stichting Leefbaarheid Apollobuurt een rechtszaak aangespannen tegen de nieuwe huurder van de SushiClub. Wij willen dat het veilig en rustig blijft in de Apollobuurt. Met de komst van de SushiClub zal dit helaas snel veranderen. Ook kan de economische waarde van uw vastgoed drastisch dalen door een zaak die vaak genoeg in de krant heeft gestaan in verband met gewelddadigheden e.d. Zie ook onze eerdere brief hierover. We willen u graag op de hoogte stellen van alle activiteiten van de Stichting en hebben inderdaad financiële steun nodig om dit traject voor alle omwonenden goed te regelen: De stichting leefbaarheidapollobuurt nodigt bewoners uit om op  18 september 2023 om 19:00 voor een: BUURT BORREL op de Beethovenstraat 18 naast FERILLI’S samen te komen  Wij zorgen voor een lekker drankje, zelf iets meenemen kan en is altijd welkom. Doel van de borrel is een korte presentatie over de status quo en de toekomstige scenario’s. Daarnaar gaan wij samen in gesprek met alle bewoners om goed te kijken of er voldoende draagvlak is om hier mee door te gaan.
Graag aanmelden bij het onderstaande e-mailadres. En nodig vooral ook uw buren uit!
Wij hopen dat er veel belangstelling is – samen staan we sterk.
Meld u aan op e-mail: stleefbaarheidapollobuurt@gmail.com
P.S. De Borrel vindt buiten plaats (i.v.m. kleding) direct voor de Sushi Club.

_________________________________________________________________