Nieuws uit de Buurt

Update erotisch centrum, speciale inspreekavond op 1 februari

Inmiddels is de beslissing gevallen: het Erotisch centrum moet aan de zuidkant van Station RAI komen, in de lus van de afrit A10 naast het Amstelpark, heeft burgermeester Femke Halsema bekend gemaakt. De bijeenkomst over het erotisch centrum georganiseerd door Hello Zuidas werd druk bezocht. Veel kritische vragen werden gesteld aan Pierre van Rossum, Directeur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Amsterdam. De Raad organiseert op 1 februari een speciale inspraakavond. Deze avond wordt georganiseerd op verzoek van de raadscommissie Algemene Zaken. Dit is naar aanleiding van de brief waarin het college de locatiekeuze voor het Erotisch Centrum heeft bekend gemaakt. De locatiekeuze wordt naar verwachting op 15 februari in de commissie Algemene Zaken besproken. Insprekers kunnen zich aanmelden tot dinsdag 30 januari 2024 19.30 uur. De maximale inspreektijd is afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt. Er is plek voor 100 insprekers. Op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Mensen die niet komen inspreken, maar wel aanwezig willen zijn, zijn welkom op de publieke tribune van de raadzaal. De inspreekavond is openbaar. Deze wordt via de website van de gemeenteraad uitgezonden en is daar ook later terug te vinden. Het betekent ook dat uw naam bekend is. Houd er bij het plannen van uw inspreken of bezoek rekening mee dat er bij vergaderingen altijd een veiligheidscontrole is. Ga voor aanmelden naar: Raad organiseert inspreekavond