Nieuws uit de Buurt

Weet u het nog? We hebben als Stadsdorp op de bres gestaan om lijn 24 in de rails te houden in 2017. Op 18 april 2017 ging tram 24 weer rijden.Tegelijkertijd werd lijn 16 tijdelijk opgeheven wegens langdurige werkzaamheden in De Lairessestraat. Lijn 24 ging hierdoor extreem frequent rijden, omdat de ritten van de lijnen 16 en 24 gezamenlijk door lijn 24 werden uitgevoerd. De route liep via de Ferdinand Bolstraat, wat sinds 2003 niet meer mogelijk was in verband met de bouw van de Noord/Zuidlijn. Op 19 februari 2018 waren de werkzaamheden in de De Lairessestraat voltooid en ging lijn 16 weer rijden. Hierdoor werden de frequenties van lijn 24 verlaagd; gezamenlijk met lijn 16 bleef de hoge frequentie gehandhaafd. Op 22 juli 2018 werd het Amsterdamse tramnet volledig gereorganiseerd vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn. Lijn 24 bleef qua route gelijk, maar de frequentie werd wel verlaagd wegens parallelliteit met de Noord/Zuidlijn. Daarnaast werden de haltes Spui en Ferdinand Bolstraat hernoemd in Rokin respectievelijk De Pijp, als verwijzing naar de metrostations die bij deze haltes liggen. We zagen het al aankomen en op 8 december 2023 werd de lijn 24 ingekort tot het Frederiksplein. Dat betekent dat we voor het centraal station en het centrum moeten overstappen in de metro bij halte de Pijp en daar de metro in.
Maar er is nog een alternatief om bij het Roelof Hartplein over te stappen in tram 12 die gaat nog wel door de stad naar het centraal station.