Nieuws uit de Kringen

FilmKring

Zoals eerder in de nieuwsbrief is vermeld, heeft Thea Wijnings het stokje overgenomen van Betty Schermer, die gedurende jaren de filmmiddagen organiseerde voor leden van de FilmKring. Onlangs zijn een aantal leden met Thea naar de film Zee van Tijd geweest en na afloop werd er nog veel over de film nagepraat met elkaar.

Thea Wijnings

 

 

 

_____________________________________________________________

SingKring

Het was 27 oktober de derde keer dat we weer aan het zingen waren. Onder de bezielende leiding van onze pianist en dirigent Sjoerd Brouwer. We zijn nog niet op de aantallen van voor Corona maar het enthousiasme is er niet minder om. Het viel Sjoerd niet tegen wat er allemaal nog was blijven hangen.
We zingen ca 2 uur. We starten altijd met wat oefeningen waaronder ademhalingsoefeningen. We zingen naast nederlandse liedjes ook engelstalige. Vandaag  zijn we zelfs begonnen aan een kort tweestemmig Spaans liedje. Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken, wellicht schuilt er een aardige sopraan of alt in je. Het is tot nu toe een dameskoor en we denken dat dat zo zal blijven. “Indien er mannen mee willen doen, dan moeten ze wel met een aardig aantal komen” zei Sjoerd maar zoals de foto laat zien Sjoerd met alleen dames is ook vrolijk.

Mary van Vucht