Nieuws uit het Bestuur

Noteer vast 12 april 10 uur – 12 uur in uw agenda. 

Langzaam bereiden we ons als bestuur  voor op de Algemene Leden Vergadering en het jaarverslag over 2021.
Het lijkt nog ver weg maar noteert u toch alvast 12 april in uw agenda. Vorig jaar was de ALV mede door Corona erg laat pas na de zomer.
Inmiddels kan het weer een paar maanden na de Jaarafsluiting zoals u van ons gewend was.