Nieuws uit het Bestuur

Nieuwjaars speech 12 januari 2023

Marjan Lubbers leest namens het bestuur de Nieuwjaarsspeech voor.

Welkom allemaal bij onze nieuwjaarsborrel! In plaats van Machiel van der Woude – die deze week op wintersportvakantie is – is aan mij de eer om jullie namens het bestuur het allerbeste te wensen voor 2023, met een goede gezondheid en met veel plezier met familie en vrienden, maar ook het komend jaar met veel plezier in ons onvolprezen StadsdorpZuid. Het is ontzettend fijn dat we na alle corona perikelen van de afgelopen jaren weer dit soort bijeenkomsten kunnen organiseren.
De Kerstborrel was al heel goed bezocht, en vandaag hebben jullie je ook weer in grote getale aangemeld. Daarbij wil ik graag even speciale aandacht besteden aan onze nieuwe leden, die ook vandaag hier aanwezig zijn: welkom aan jullie en ik hoop dat jullie je snel thuis gaan voelen in ons Stadsdorp!
Om hier maar gelijk op voort te borduren: onze wervingsacties van de afgelopen maanden zijn zeer succesvol geweest: wij mogen zo’n 30 nieuwe leden verwelkomen en dat is een prachtig resultaat! Mede te danken aan enkele leden die elke vrijdag op de markt op het Minervaplein de kou trotseerden en ons Stadsdorp onder de aandacht hebben gebracht aan bezoekers van de markt. Dat is wel een klein applausje waard!
Voor ons begint 2023 dus in dat opzicht heel goed; laten we vooral focussen op deze positieve dingen, want de wereld om ons heen stemt tot veel zorgen.
Er staat in het komend jaar weer veel moois te gebeuren.
Een wat serieuzer event zal onze ALV zijn: nu weer in het begin van het jaar, en wel op 12 april in de ochtend. Zo zitten we weer aan het begin van het begrotingsjaar, hetgeen in de vorige ALV in september terecht werd opgemerkt!
De Evenementen commissie is hard bezig met het organiseren van nieuwe lezingen. De 3 lezingen dit voorjaar staan reeds vast: zo krijgen we een vervolg op de lezing over Chagall van Ruud Bartlema – dit op veler verzoek (Ruud en zijn vrouw Marijke zijn hier ook aanwezig als nieuwe leden!). Verder we krijgen een lezing over de vele verbouwingen die Paleis Het Loo in de afgelopen eeuwen heeft ondergaan, dit mede onder invloed van politieke en historische invloeden. Verzorgd door Monique Hafkamp, een kunsthistoricus, die zich heeft verdiept in kunst en architectuur in de Europese geschiedenis. En tot slot krijgen we vlak voor Koningsdag een lezing over de wereld van de gierzwaluw, van Evert Pellenkoft. Een vogel die altijd rond Koningsdag naar Nederland en dus ook naar Amsterdam komt en er een heel bijzondere levenswijze op na houdt. De data kan ik alvast noemen: 22 februari, 29 maart en 19 april. Houdt de nieuwsbrief maar in de gaten.
Er zijn drie nieuwe kringen actief: zo is er een boekenclub op initiatief van Martine Schaap. Zij hebben onlangs een boek van Arthur Umbgrove gelezen die zij ook persoonlijk in de Thomaskerk konden spreken. Ook is er een nieuwe museumkring, op initiatief van Froukje Wattel, die verspreid over de tijd een aantal verschillende museabezoeken zal organiseren; en er is een nieuwe filosofie kring o.l.v. Peter Geenen, waarin men zich verdiept in de Hindoeïstische Vedanta filosofie.
De Filmkring heeft een nieuwe trekker in de persoon van Thea Wijnings. De tafeltennis kring onderzoekt op dit moment de mogelijkheid van samenwerking met het Stadsdorp Vondeldorp. Maar ook de andere kringen zijn zeer actief; volg daartoe vooral de mededelingen in onze nieuwsbrief en op onze website!
Ook de BinnenBuurten zijn weer volop in actie, met gezellige borrels, maar ook met andere activiteiten, zoals gemeenschappelijke uitjes of etentjes. De BB coördinatoren komen 2x per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven. De BB’s zijn nu eenmaal de ruggengraat van ons Stadsdorp: ze spelen een belangrijke rol in goed nabuurschap voor elkaar; een van de belangrijke pijlers van ons Stadsdorp. In dat kader mag ook nog wel even speciaal genoemd worden dat wij een zorgsupporter in ons midden hebben, Brecht van Beers, bij wie je terecht kunt met vragen over het zorgaanbod in Amsterdam (ik heb zelf onlangs een paar goede tips van haar gehad!).
Samen met Stadsdorp Vondeldorp zijn we een buurtconferentie aan het voorbereiden over de vraag of het zorg- en woonaanbod in Amsterdam wel in voldoende mate aansluit bij de wensen van onze doelgroepen. In dat kader hebben wij separaat als bestuur een gesprek georganiseerd met het bestuur van Stadsdeel Zuid, dat zal plaatsvinden ergens in februari. Wij willen meer naamsbekendheid voor onszelf in het Stadsdeel creëren en thema’s zoals zorg, wonen, maar ook sportmogelijkheden voor de seniore doelgroep in the picture zetten. En onderzoeken in hoeverre het stadsdeel hierin ook een faciliterende rol kan spelen.
Ook hebben wij ons als StadsdorpZuid aangeboden om de vrijheidsmaaltijd op 5 mei in ons Stadsdeel mede te organiseren. Houdt dus de nieuwsbrief en de website goed in de gaten.
Tot slot mag niet onvermeld blijven hoe Sjef van Bommel het thema Omgaan met Dementie voortdurend in ons land onder de aandacht brengt. Behalve lezingen hebben wij met hem een ware acteur in ons midden. Wij hebben met enkele leden het genoegen gehad Sjef in actie te zien in het stuk PowWow, in de Kleine Komedie, een hele bijzondere avond en belevenis. Als u de kans krijgt, moet u het gaan zien. Het confronteert je met veel vragen voor jezelf over later, maar ook met ons haperende gezondheidssysteem, gelardeerd met humor, zang en dans.
Ik wil dan graag eindigen met een toost op ons Stadsdorp, op onze nieuwe leden, op de gezelligheid, op onze onderlinge band, en op al onze activiteiten! Dat we er maar een prachtig jaar van mogen maken! Proost!