Nieuws van de BinnenBuurten

Een BB borrel in de BB van Hetty Pijnappel

Op 8 maart was er een gezellige BinnenBuurtborrel van BB-2A bij ons thuis waar 30 buurtgenoten aanwezig waren.
Er waren 8 nieuwe leden die zeer geanimeerd met hun buurtgenoten kennis konden maken met een glaasje en een hapje.
Ook had een BB-lid 2 mensen als introducé meegenomen die zich ook als lid gaan aanmelden.
Fantastisch om 10 nieuwe leden welkom te heten in deze informele sfeer.

Hetty Pijnappel