Nieuws van de Communicatiecommissie

Waar is de ledenlijst gebleven?

De website gaat een klein beetje veranderen vooral straks in ‘look and feel’. Zover is het nog niet maar in de aanloop zijn er een paar wijzigingen in de menustructuur.
Onder de menu-optie  MIJN STADSDORP zaten veel submappen waaronder Ledenlijsten, Ledenlijsten per Binnenbuurt, Vraag, Aanbod.
Onder deze menu-optie MIJN STADSDORP tref je nu alleen nog aan Mijn Gegevens, Gegevens wijzigen en Mijn Wachtwoord wijzigen

Ledenlijsten, Ledenlijsten per Binnenbuurt, Vraag, Aanbod deze submappen zijn nu verplaatst naar de menu-optie NABUURSCHAP.
De ledenlijsten zijn dus niet weg maar wel verplaatst.

Er zijn nog een paar kleine wijzigingen. Zo is er bij de menu-optie ACTIVITEITEN een subpagina toegevoegd die de naam SERVICES kent.
Daaronder treft u nu 4 submappen aan: Algemene Leden Vergadering. Dorpspleinbijeenkomst. Digitale steun , Introductie.

Mary van Vucht