Nieuws van de Evenementencommissie

Verslag Lezing 27 september 2023

Afgelopen woensdag vond weer de eerste – druk bezochte – lezing na de zomervakantie plaats in Apollofirst.
Voorafgaand aan de lezing stond onze voorzitter Machiel van der Woude nog eens kort stil bij het overlijden van Anneke Huygen. Hij memoreerde haar ongelooflijke en unieke betekenis voor StadsdorpZuid en sloot af met het voorstel voor Anneke te applaudisseren.
Daarna moest onze spreekster Florinda Nieuwenhuis een overgang maken naar het onderwerp van haar lezing: de flora en fauna van Het Beatrixpark en de ecologische balans hiertussen. Dat deed ze geweldig. Op boeiende en heldere wijze legde ze uit hoe flora en fauna vanaf de kale grond zich in stadia ontwikkelen tot steeds meer samenhangende en complexe leefwerelden. En hoe hier in het beheer van het Beatrixpark rekening mee wordt gehouden. Leuk feitje: in het Beatrixpark bevinden zich 46 soorten bijen! Die elk afhankelijk zijn van bepaalde bloemen waar ze nectar en stuifmeel uithalen. Het veld vlakbij het AkzoNobel kantoor had tot voor kort een ruime schakering wilde bloemen waaraan de bijen zich tegoed konden doen. Helaas zal dit verdwijnen door de bebouwing die daar gaat plaatsvinden.
Twee bestuursleden van de Vereniging van Vrienden van het Beatrixpark waren zo enthousiast dat zij Florinda gelijk hebben gevraagd ook voor hun leden deze lezing te houden.

Save the date: de volgende lezing zal zijn op 25 oktober van 16.00 – 17.00, met als spreker de street art kunstenaar Frankey, bekend van ARTZUID deze zomer, maar vooral van zijn wekelijkse fotobijdrage aan het Parool.

De Evenementencommissie