Nieuws van de Evenementencommissie

Verslag Lezing 22 februari

Op woensdag 22 februari hield Monique Hafkamp, kunsthistorica, een lezing over de vele verbouwingen die Paleis Het Loo in de afgelopen eeuwen heeft ondergaan. Het was boeiend om te horen hoe het Paleis en de diverse bewoners een rol hebben gespeeld in de politieke en historische ontwikkelingen door de eeuwen heen en hun eigen ideeën hadden over het uiterlijke en inwendige aanzien van het Paleis. Van Frederik Hendrik en Amalia van Solms, tot Willem I en Mary Stuart I, tot en met Koningin Wilhelmina: telkens gaven zij hun eigen interpretatie van wat zij een passende stijl vonden in die tijd. Het huidige Paleis Het Loo geeft als museum een prachtig overzicht van deze ontwikkelingen: de ene vleugel gaat terug naar alle vorige eeuwen; de andere vleugel laat zien hoe Koningin Wilhelmina en later Prins Bernard hebben gewoond. Met haar heldere en overzichtelijke presentatie oogstte Monique veel lof van de aanwezigen.
Ook vormde haar verhaal zeker een uitnodiging om het Paleis weer eens te gaan bekijken!

Save the date:

De volgende lezing wordt op 29 maart verzorgd door Ruud Bartlema, die het tweede deel van zijn verhaal over Chagall zal vertellen. U hoeft zich nog niet aan te melden! In een volgende nieuwsbrief volgt een nadere aankondiging en uitnodiging om u aan te melden.

De Evenementen Commissie