Nieuws van de Evenementencommissie

Verslag lezing woensdag 19 april

Vorige week woensdag vond de laatste lezing van het voorjaar plaats. Vogeldeskundige Evert Pellenkoft introduceerde ons in de wereld van de gierzwaluw met een boeiend overzicht van de bijzondere eigenschappen van deze vogel.
De gierzwaluw heeft zijn leefgebied in Afrika, maar is elk jaar zo’n 3 maanden in Nederland en België. Vaak in steden en grotere dorpen, dus ook in Amsterdam. Meestal is dit zo’n beetje vanaf Koningsdag. Hij is een van de weinige dieren die zich vrijwel permanent in de lucht bevinden, en kan zich op de grond minder goed voortbewegen vanwege hele korte pootjes. De vogel kan zich daarentegen goed vasthouden aan loodrechte muren. Hun ogen vormen hun belangrijkste navigatiemiddel en hebben een vernuftige anatomie. Alleen als ze zich op het nest bevinden als jong, of als volwassen vogel om te broeden of de jongen te verzorgen, vliegen ze niet.
In Amsterdam is in de afgelopen 30 jaar zo’n 30% van de gierzwaluwen verdwenen door renovatie van woningen. Gelukkig is een aantal vrijwilligers actief – waaronder Evert Pellenkoft – om in Amsterdam broedplaatsen te beschermen (door bijvoorbeeld nestkasten op te hangen).
In Amsterdam Zuid zijn enkele plekken waar de gierzwaluw zijn nesten maakt, zie vooral https://nmtzuid.nl/project/gierzwaluw/ Op de Wikipedia website https://nl.wikipedia.org/wiki/Gierzwaluw is heel veel informatie te vinden over de gierzwaluw.

Save the dates

Save the dates: de volgende lezingen zullen zijn op 27 september, 25 oktober en 29 november.

De Evenementencommissie