Nieuws van de Kringen

In Balans en daarna Zingen?

Als we met de SingKring bij elkaar komen ontmoeten we, voordat we met de piano, de stoelen en elkaar in de weer gaan, mensen die dan net stoppen met de cursus In Balans. Er wordt veel over gepubliceerd en sommige zorgverzekeraars vergoeden het ook. Onderzoek toont aan dat ouderen na het volgen van de cursus In Balans 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt. Maar om deze effectiviteit te behalen is het belangrijk om In Balans uit te voeren zoals deze ook is opgezet. In Balans combineert balansoefeningen en functioneel trainen met kracht en Tai Chi. Ze wordt in de Brahmshof gegeven door Martin Schneider, fysiotherapeut daarvoor opgeleid en ook nog eens een van onze leden. Van de mensen die we spraken hoorden we dat hij dat op zeer prettige en vakkundige wijze doet. Daardoor ontstond bij enkele zangers en ondergetekende de vraag: “Kunnen we de Cursus In Balans samen met Martin Schneider niet alleen voor onze doelgroep StadsdorpZuid leden organiseren?” Om dat te weten te komen leggen we deze vraag hierbij aan u voor. Gaat u meedoen als we samen met Martin Schneider een In Balans Kringactiviteit voor 10 weken in de Brahmshof willen gaan organiseren? Martin Schneider kan bv. vanaf donderdag 27 mei en dan 10 weken achter elkaar op donderdagmiddag van 2 uur tot 3 uur. Graag snel een reactie naar info@stadsdorpzuid.nl met je naam en telefoonnummer als je het een goed plan vindt en mee wilt doen. En blijf daarna nog om te zien of je met ons mee wilt zingen. Ook bij de SingKring is alles laagdrempelig en reuze gezellig.
Mary van Vucht