Nieuws van de Penningmeester

Geen contributie in kwartaal 4

Bericht van de penningmeester: Zoals u wellicht is opgevallen is over kwartaal 4 geen contributie geïncasseerd. Reden hiervoor is het feit dat wij momenteel geen vaste kracht in dienst hebben en daardoor de kosten zodanig minder zijn dat het overslaan van een kwartaal contributie te verantwoorden valt  In de begroting van 2022, gepresenteerd op de ALV, is hier al rekening mee gehouden. In het geval dat de contributie is overgemaakt zal deze worden teruggestort. Er zal geen gezamenlijke goede doelen mogelijkheid aangeboden worden.
Dit laten wij aan aan een ieder zelf over.

Namens het bestuur

Joris Baurichter Penningmeester