Nieuws van de Werkgroep Nabuurschap

Na overleg met andere BinnenBuurt coördinatoren hebben we tot onze vreugde de twee coördinatoren van BinnenBuurt 6 (Beethoven/Bach) bereid gevonden om de BinnenBuurt 7 met hun BinnenBuurt onder hun hoede te nemen. Het aantal leden in BinnenBuurt 7 is klein en de twee BinnenBuurten grenzen aan elkaar, dus dit lag het meest voor de hand. Jullie zullen voortaan in onze administratie beschreven staan als ‘BinnenBuurt 6’. Op de website gaan we dit nog veranderen, maar dat kost nog wat tijd. De twee coördinatoren van BinnenBuurt 6 zijn Annebet Bannier en Marylee van der Meulen. Zij zullen binnen afzienbare tijd contact met de leden van BinnenBuurt 7 zoeken om iets te organiseren. Wij zijn heel blij dat er zo weer activiteiten mogelijk worden gemaakt waarbij jullie elkaar en de BB6 leden kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen.

Namens de werkgroep Nabuurschap Marjan Lubbers