Nieuws van het Bestuur

Uitnodiging opening Jeu de Boules baan op 28 juni 2023 

StadsdorpZuid is verheugd dat op het Adama van Scheltema plein een Jeu de Boulesbaan is gerealiseerd. Wij zijn de Gemeente dankbaar dat ons verzoek is gehonoreerd. Met de aanleg van deze baan is midden in ons stadsdorp een sportieve plek gecreëerd waar onze leden en buurtgenoten elkaar regelmatig kunnen ontmoeten in de buitenlucht. Ons stadsdorp heeft zich bereid verklaard het medebeheer (schoonhouden) van de baan op zich te nemen.

Zoals aangekondigd vindt op woensdagmiddag 28 juni 2023 de feestelijke opening plaats door stadsdeelbestuurder Flora Breemer.
Het programma ziet er als volgt uit:

– 15.30 uur  inloop

– 15.50 uur  korte toespraken Flora Breemer en voorzitter StadsdorpZuid

ondertekening medebeheerovereenkomst

opening

– 16.00 uur start jeu de boules toernooi

– 17.00 uur slot toernooi

We nodigen onze leden uit de feestelijke opening van Jeu de Boules baan bij te wonen onder het genot van een kopje thee/koffie en een glaasje van het een of het ander. Leuk om elkaar bij deze bijzondere gelegenheid te treffen. Dus graag tot aanstaande woensdag!

Bestuur StadsdorpZuid,

Joris Baurichter, Marjan Lubbers, Mary van Vucht en Machiel van der Woude

_________________________________________________________

Op woensdag 14 juni was er een koffieochtend met nieuwe leden.

In totaal hadden we 8 aanwezigen, en 7 afzeggingen. Aan de hand van de website zijn alle activiteiten van SdZ toegelicht. De aanwezige coördinatoren en kring trekkers hebben over hun activiteiten ook een en ander verteld. Ook de werkgroepen zijn aan bod gekomen. Het laatste half uur hebben we met koffie in de tuin gezeten. Helaas geen foto’s gemaakt.