Nieuws van het Bestuur

Jeu de Boules baan feestelijk geopend!

Op 28 juni 2023 was het zover. Stadsdeelbestuurder Flora Breemer opende onder grote belangstelling met een fraaie worp de jeu de boules baan op het Adama van Scheltemaplein. De baan is tot stand gekomen op initiatief van StadsdorpZuid en door de Gemeente aangelegd. Nadat verschillende locaties in overweging waren genomen viel de keus tenslotte op het Adama van Scheltemaplein van wege de centrale ligging en de samenhang met de speeltuin, die op deze wijze jong en oud verbindt. Vooraf aan de opening werd een medebeheer overeenkomst ondertekend. De leden van StadsdorpZuid verbinden zich een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de baan.

In haar toespraak onderstreepte mevrouw Breemer niet alleen haar liefde voor het spel pétanque, de Franse variant van jeu de boules, maar ook het sociale karakter van deze sport. Ongeacht leeftijd en fysieke beperkingen kan iedereen meedoen. De Gemeente heeft daarom graag het initiatief van het Stadsdorp ondersteund. De voorzitter van StadsdorpZuid Machiel van der Woude sprak zijn dank uit richting het stadsdeelbestuur en roemde in zijn toespraak de gebiedsmakelaars Martijn Companjen en Teun Montijn voor hun grote inzet en projectleider Lisa Hoeksema van het Gemeentelijk Ingenieursbureau voor de fijne samenwerking. Hopelijk wordt er in de komende tijd heel veel op deze baan gespeeld.

Na de feestelijke opening door Flora Breemer werd de baan verder ingewijd met een spannende wedstrijd tussen de Gemeente en het Stadsdorp en enkele wedstrijden van de stadsdorp leden onderling. Het bleef op en rond de baan nog lang gezellig op het Adama van Scheltemaplein.