Nieuws van het bestuur

Wooninformatiemarkt voor ouderen donderdag 2 november

Op die middag staan we samen met stadsdorp de Pijp en de Rivierenbuurt op de Wooninformatiemarkt voor Ouderen. Deze markt wordt jaarlijks georganiseerd door stadsdeel Zuid. Deze informatiemarkt is bedoeld voor ouderen om allerlei informatie te kunnen inwinnen over langer zelfstandig thuiswonen in stadsdeel Zuid.

We hebben hier dit jaar een gezamenlijke stand.
Wanneer: donderdag 2 november. 14:00 – 17:00.
Waar: Veluwe 20 Dynamo. Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam.
Er staan organisaties die vanuit allerlei invalshoeken informatie kunnen geven over langer zelfstandig wonen als 55-plusser.

Wie helpt?
We zoeken nog een of twee leden die op 2 november tussen 14:00 en 17:00 uur de stand willen bemensen uiteraaard samen met de leden van de twee andere stadsdorpen. We zorgen dat de stand is aangekleed en dat er voldoende materialen zijn om uit te delen.
Wilt u dan eventuele vragen van bezoekers beantwoorden? Graag aanmelden via info@stadsdorpzuid.nl

Archief StadsdorpZuid

Dat brengt ons op nog een vraag aan onze leden. We willen alle archiefstukken en digitale bestanden goed gaan archiveren.
Wie wil ons daarbij helpen? Ook hier graag een reactie naar onze info-box. info@stadsdorpzuid.nl

Het bestuur,