Nieuws van het Bestuur

Kerstborrel

We hopen u allemaal op de Kerstborrel te mogen ontmoeten.
Deze vindt plaats op 13 december van 16.30 – 18.00. Onze voorzitter zal een kerstspeech houden. Er treden 3 violisten op en ons StadsdorpZuid lid Ruud Bartlema leest een kerstverhaal voor. De bar ruimte in het Apollofirsthotel zal worden uitgebreid met de ontbijtruimte zodat er voldoende plaats is om in grote getale aanwezig te kunnen zijn. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Geen contributie inning in 4e kwartaal

Het bestuur heeft besloten, gelet op de financiële situatie van ons Stadsdorp, om in dit 4e kwartaal geen contributie te innen. De leden die een heel jaar vooruit hebben betaald, zullen het 4e kwartaal terug gestort krijgen.