Nieuws van het Bestuur

Kerstboodschap Machiel van der Woude, voorzitter StadsdorpZuid, 13 december 2023

Beste vrienden,
Het is weer tijd voor de Kerstboodschap van de voorzitter. Ik spreek hem graag uit want er valt hier in het Apollo First weer veel moois te vertellen over ons stadsdorp. We zijn weer helemaal op stoom na de Covid-periode waar we elkaar alleen op afstand konden treffen in een anderhalve meter samenleving. Het lijkt weer zo lang geleden. We worden er nu alleen nog aan herinnert als de Covid in onze omgeving in de vorm van een griep opduikt of als we een booster gaan halen. Of, als je midden op de dag gewaarschuwd wordt voor de gigantische gevaren van het vaccin door Ongehoord Nederland. Het moet niet gekker worden!
Goed op stoom dus en dat werd onderstreept door de opening van de Jeu de Boules-baan op 28 juli jl. Het was feest op het Adama van Scheltemaplein toen stadsdeelbestuurder Flora Breemer met een fraaie worp de komst van de baan officieel kracht bijzette. Een initiatief van ons Stadsdorp dat welwillend werd omarmd door de Gemeente: zo zien we het graag! Inmiddels is de door ons beheerde baan op de zondagmiddag volop in gebruik door de BouleduSud club onder de bezielende leiding van Richard Schimmelpennink. Très bien!

Een ander hoogtepunt in het afgelopen jaar was zonder twijfel de Vrijheidslunch op 5 mei jl. op de hoek van het Minervaplein, waar het kantoor van DITT office makers gevestigd is en Mary woont. Op de stoep werd met vereende kracht een heerlijke lunch geserveerd. Veel dorpsgenoten gaven acte de présence. We konden toen luisteren naar een indrukwekkende lezing van An Huizing over de Stolpersteine. Dat zijn zoals jullie vast weten de messing gedenkstenen die in de stoep zijn en worden geplaatst voor de laatste woning van joodse slachtoffers van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er ook drie voor de deur liggen. Na An Huizing mocht ik namens ons Stadsdorp het woord voeren over de ellende en verschrikking die ook veel buurtgenoten in de oorlog heeft getroffen én het feest van de bevrijding daarna. Maar dat laatste wel in de wetenschap dat veel mensen in de wereld helemaal niet in vrede en veiligheid leven. Er zijn helaas altijd oorlogen aan de gang. We zien het dagelijks en horen erover: de situatie in Gaza en Israël, de ramspoed in de Oekraïne, die maar niet stopt, Soedan en ga zo maar door. Dat maakt een deel van onze problemen hier heel klein, de vreugde over leuke dingen heel groot.

Het is nu Chanoeka, vanavond steekt mijn Judith, nu aan het werk in Rotterdam, thuis het zevende kaarsje aan. Het is ook bijna kerst, we spreken met elkaar over vrede op aarde. We hebben op dit moment echt veel duiven nodig als symbolen van vrede, liefde en hoop. Duiven zijn nauw verbonden met het jodendom, christendom en komen ook veel voor in de islamitische mythologie. Drie Abrahamistische religies verbonden door een duif die een olijftak draagt, die vrede symboliseert. Wat mij betreft een prachtig beeld. Misschien ook een mooi onderwerp voor onze onvolprezen Evenementen Commissie die het bijna afgelopen jaar heel goed op dreef was en ook vandaag tekent voor een geweldig programma. Veel dank! Theo, Marjan en Sjef lieten ons al via bioloog Evert Pellenkoft genieten van een andere vogel, de gierzwaluw, en via stadsecologe Florida Nieuwenhuis van de flora en fauna van het Beatrixpark, met o.a. 46 soorten bijen. Nooit bij stilgestaan. We lopen met deze kennis nu heel anders door dit prachtige park. We herinneren ons ook de bijzondere tweede lezing van ons lid Ruud Bartlema over Marc Chagall en natuurlijk ook de presentatie van Street Artist Frankey, zo ontzettend leuk en goed.
En dat allemaal in 2023 waar gelukkig weer veel plezier en onderlinge aandacht was in onze veertien BinnenBuurten en in de verschillende Kringen. We waren duidelijk weer op stoom in de afgelopen tijd, mede gestimuleerd door de kunst van ArtZuid, met rondleidingen voor onze leden. Er was echt veel enthousiasme, o.a. bij de drie zomerborrels, nog niet eerder zo goed bezocht.
Goede berichten over ons Stadsdorp dus, maar er was helaas ook verdrietig nieuws. Op 28 februari jl overleed Arthur Isaac. Hij maakte deel uit van het eerste bestuur van StadsdorpZuid, samen met Jacques Allegro, Renée van Soesbergen en Kees Jansen. Arthur zal in onze herinnering blijven voortbestaan als een fijn bestuurslid, een uitstekende penningmeester en éen van de grondleggers van StadsdorpZuid, waarmee hij tot het laatst verbonden was via zijn leeskring.
Op 13 september overleed Anneke Huygen. Anneke was meer dan dertien jaar dé spil van StadsdorpZuid, onze stralende gastvrouw, zoals Jacques haar noemde. Een coördinator zoals je er weinig zult vinden. Een kanjer in ieder opzicht, voor de organisatie, maar vooral voor de leden. Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan in 2020 ontving Anneke van de Gemeente de Amsterdam-speld voor haar bijzondere inzet. Op 16 september 2021 werd Anneke Erelid van ons Stadsdorp. Zeer verdiend. Ik vraag u ter nagedachtenis aan Arthur en Anneke een moment stilte. Dank jullie wel.
Beste vrienden,
Ik ben aan het eind van mijn kerstboodschap gekomen. Het was vooral een terugblik op 2023, met veel positief nieuws over ons Stadsdorp. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal ik ingaan op de plannen van het bestuur voor 2024, in een hopelijk betere wereld. Vrede op aarde!

Namens Marjan, Mary en Joris wens ik jullie voor nu veel plezier met het programma, en verder gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling.

Proost!