Nieuws van het Bestuur

Beste leden,

We wensen u allen mooie paasdagen. Dit filmpje is net voor Pasen in het Amsterdamse Bos vastgelegd. Een lieflijk haasje heerlijk knabbelend van het frisse lentegroen.
We wensen u fijne dagen en veel leesplezier met deze rijkelijk gevulde Nieuwsbrief.

ALV
Denkt u nog wel aan de Algemene Leden Vergadering StadsdorpZuid op woensdag 10 april 10.30 – 12.00 Apollofirst. Met een aparte Nieuwsbrief heeft u de uitnodiging en de agenda mogen ontvangen. De notulen van de vorige ALV, het jaarverslag 2023 en de andere stukken kunt u vinden op onze website het ledengedeelte Klik op de link. U moet wel ingelogd zijn. Wij verzoeken u dringend om zich vóór Maandag 8 april aan te melden bij de secretaris Marjan Lubbers, m.lubbers73@upcmail.nl In de hoop u allen te kunnen ontmoeten op 10 april.

Save the date: Dorpspleinbijeenkomst
Op 12 juni a.s. zal weer onze tweejaarlijkse Dorpspleinbijeenkomst plaatsvinden. Als thema hebben we dit keer gekozen ‘Verstandig ouder worden’. Nadere informatie volgt in volgende nieuwsbrieven.

Het bestuur