Nieuws van het Bestuur

Algemene Leden Vergadering 28 september,

Het Apollofirstzaaltje zat vol afgelopen woensdagochtend.
Het is altijd fijn als we de betrokkenheid van de leden bij ons beleid herkennen en dat was zeker het geval. Helaas had onze voorzitter Corona dus die kon niet aanwezig zijn. Secretaris Marjan Lubbers nam op prettige en professionele wijze de honneurs waar.
Na een kort openingswoord werd er stil gestaan bij het feit dat in 2021 er 21 leden waren overleden. De agenda werd goedgekeurd en de Jaarresultaten werden getoond.
De penningmeester Joris Baurichter had een helder verhaal.  Mede door Corona en twee keer een lockdown waren er in 2021 weinig  activiteiten en derhalve ook weinig uitgaven. Daarom is er in 2021 twee keer geen contributie geïnd. We zullen tzt het verslag op onze website plaatsen bij de Menuoptie MIJN STADSDORP. Daar jkunt u het jaarverslag trouwens downloaden en lezen.

Er waren geen schokkende besluiten te nemen en vlot kwamen we bij laatste agendapunten de vooruitblik. De Kringen en BinnenBuurten zijn weer volop bezig met activiteiten. Het bestuur kent geen wisselingen. De Algemene Leden Vergadering was dit jaar wel  laat in het seizoen. Volgend jaar moet die weer in maart april zijn. We hebben het voornemen Ledenwerving in de startblokken. Mary van Vucht lichtte de komende Ledenwervingscampagne in het kort toe. Er zijn al nieuwe flyers, posters, activiteitenoverzichten, gadgets en er komt een fris nieuw logo. We gaan flyeren op diverse locaties. We waren al bij de woonmarkt en in de week van de eenzaamheid staan we op 5 oktober bij de Koffiekar Beethovenstraat tussen 14.30/17.00. Donderdagen en vrijdagen op de biologische markten Zuidas en Minervaplein. Het plan werd goed ontvangen. Binnenkort publiceren we er meer over. Rond 12 uur sloot Marjan Lubbers de vergadering. Velen leden bleven nog geanimeerd met een kopje koffie in de hand napraten. Half een gingen we huiswaarts. Helaas regende het inmiddels pijpenstelen.

Het Bestuur