Nieuws van het bestuur

Stadsdorp Zuid gaat van start met een grote ledenwerfcampagne. De middelen voor deze campagne zijn gemaakt en via de ALV goed bevonden. De middelen bestaan uit  een enthousiasmerende brief van de voorzitter, een Drievlaksfolder om huis aan huis te verspreiden,  een Overzicht van alle Kringactiviteiten, een A4 Poster voor prikborden, benedenhuis ramen, winkels,  A5 Aanmeldingsformulieren om direct te laten invullen als je mensen op de markten enthousiast maakt. Er zijn tijdschriften 10 jaar StadsdorpZuid voor leestafels of andere leeslocaties in de buurt en om uit te delen. We hebben genoeg materialen maar nu moeten we dat natuurlijk distribueren en via vele kanalen bekend maken aan bewoners van ons gebied. Daarnaast gaan we ook Digitale Communicatiekanalen en Buurtkranten benaderen. We hebben al gestaan op de Woningmarkt en in de Beethovenstraat. PC Rider ( een van onze dienstverleners) heeft poster en flyers al op prikbord en toonbank. Hier en daar is er al uitgereikt maar we hebben extra handjes nodig.

We denken dan aan leden die bereid zijn om:

  1. op de donderdagen tot aan Kerst op de biologische markt van de Zuidas mensen aan te spreken uitleggen en uitnodigen om lid te worden. Tussen half twaalf en half twee  de komende maanden tot aan de Kerst
  2. op de vrijdagen op de biologische markt van het Minervaplein mensen aan te spreken ook van half twaalf tot half twee tot aan de Kerst. Dat is op beide markten 11 keer actief mensen benaderen, folders uitdelen en uitnodigen om lid te worden.
  3. Flyeren postcodes 1076, 1077 1078 1081 1082 1083 via de BinnenBuurt Coördinatoren, eigen leden.
  4. Posters / Flyers bij lokale winkels, kappers, opticiens, Beethovenstraat en ZuidasPosters /
  5. Flyers bij medische centra, huisartsen praktijken, podologen en fysiotherapeuten etc.
  6. Posters / Flyers bij bibliotheken en wijkcentra in Zuid
  7. Posters / Flyers bij de wooncomplexen op de Zuidas

Wij horen graag of u zich als lid wilt inzetten. Dat mag kort zijn of juist wat langer en vaker. Elk uurtje is welkom. Geeft u ook even aan wat en wanneer. Dan zullen we dat zo goed mogelijk gaan coördineren. Er hebben zich al leden aangemeld. Die worden binnenkort benaderd. Wij zorgen dat u dan alle middelen ontvangt.

Het communicatieteam zorgt voor de digitale kanalen zoals Agenda StadsdeelZuid, Digitale Buurtplatforms en Buurtkranten.

Geef u op via info@stadsdorpzuid.nl  en geef aan waar u bij wilt helpen.

Namens het Bestuur van StadsdorpZuid.