Nieuws van het Bestuur

Beste stadsdorper,

Dit jaar slaan Stadsdorp Zuid en Ditt Officemakers de handen in een om op 5 mei een mooie buurtmaaltijd te organiseren voor jong en oud. Het personeel van Ditt gaat voor Amsterdamse Bravoure en Twentse Nuchterheid en leden van Stadsdorp Zuid gaan voor meer Dorp in de Stad met Elkaar en voor Elkaar. Bij beide organisaties staat Noaberschap / Nabuurschap hoog in het vaandel. En dit willen wij op 5 mei samen vieren. De lunch vindt plaats op de hoek Michelangelostraat en Minervaplein (zuidkant).

De Vrijheidslunch van 12:00 – 14:00 uur is voor buurtbewoners.

Programma

12:00 Ontvangst en welkomst woordje Stadsdorp Zuid en DITT
12:30 Start vrijheidslunch
13:00 – 13:20 Gastspreker vertelt wat vrijheid voor hem/haar betekent
14:00 Einde vrijheidslunch

Om rekening te houden met de organisatie willen wij graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Aanmelden vóór 30 maart RSVP naar: info@stadsdorpzuid.nl

Oproep: Samen vullen we de tafels voor de lunch en nodigen u uit om ook iets te maken als je dat zou willen geef dat dan in de aanmelding aan.
Je kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar buurtbewoners bv via whatsapp. Zie Uitnodiging vrijheidsmaaltijd def

 

______________________________________________________________

Jeu de Boules initiatief gestart 

Er is goed nieuws over de Jeu de Boules baan waarover we in de Nieuwjaarsspeech al melding maakten.
In samenwerking met Stadsdorp Zuid is de Gemeente nu het initiatief gestart voor de aanleg van een Jeu de Boules baan in de speelplek op het Adama van Scheltemaplein. Zo wordt er een ontmoetingsplek gecreëerd waar alle leeftijden samen kunnen komen en spelen. De bewoners rond het Adama van Scheltemaplein worden binnenkort door de Gemeente hierover geïnformeerd.

Het algemeen onderhoud van een Jeu de Boules baan vindt één keer per jaar door de Gemeente plaats. Om ervoor te zorgen dat de baan er netjes bij blijft staan zijn we erg benieuwd of er bewoners zijn met interesse in medebeheer. Medebeheer houdt in dat de baan wordt schoongehouden van los zwervend afval of onkruid. StadsdorpZuid is nauw betrokken bij de baan, dus is het goed als wij er regelmatig voor zorgen dat hij rommelvrij wordt gemaakt.
We gaan ASAP een Jeu de Boules Kring oprichten.

Het bestuur