Nieuws van het Bestuur

Save the date: Algemene Leden Vergadering woensdag 12 april, 10.30 – 12.00, Apollofirst!

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van StadsdorpZuid, op 12 april a.s. vanaf 10.30 uur in Apollofirst.
U treft het jaarverslag over 2022 op de website onder het kopje ‘Activiteiten, Algemene Leden Vergadering’.
De Agenda volgt volgende week.

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen in het zaaltje van Apollofirst stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid wilt melden bij m.lubbers73@upcmail.nl.
Tot 12 april!

Namens Het Bestuur,
Marjan Lubbers, secretaris
Marjan Lubbers
M 06-51218733
E m.lubbers73@upcmail.nl

_________________________________________________________________

Vervolg Jaarplanning 2023 StadsdorpZuid

Betreft de door het bestuur geïnitieerde activiteiten.

Alle activiteiten ook die van de Kringen zijn altijd terug te vinden op onze website.

April:
12/4    ALV
19/4    Lezing

Mei:
31/5    Zomerborrel

Juni:
14/6     Koffieochtend nieuwe leden

Juli:12/7    Zomerborrel

September:
6/9      Zomerborrel
27/9       Lezing

Oktober:
25/10    Lezing

November:
8/11      Koffieochtend nieuwe leden
29/11    Lezing

December:
13/12.    Kerstborrel