Nieuws van het Bestuur

Algemene Leden Vergadering

Op 12 april vond alweer de 14e Algemene Leden Vergadering plaats in het vertrouwde zaaltje in het Apollofirsthotel. Er waren dertig leden aanwezig. Van het vierkoppige bestuur waren er drie bestuursleden. Machiel van der Woude voorzitter, Joris Baurichter penningmeester en Mary van Vucht bestuurslid communicatie en algemene zaken. Onze secretaris Marjan Lubbers was deze dag net uit het ziekenhuis weer thuis gekomen en daardoor verhinderd. Mary naam haar rol als notulist over. De voorzitter en penningmeester werden bij hun toelichting van de belangrijkste agendapunten ondersteund met beelden op het scherm. De vergadering verliep – onder leiding van de voorzitter Machiel – vlot en in een prettige sfeer. Zo werd de agenda goed bevonden en zijn zijn alle punten inhoudelijk besproken. De controle commissie adviseerde in haar rol als kascommissie om de jaarrekening 2022 goed te keuren en het bestuur werd decharge verleend. Om tien over half twaalf  was er de rondvraag. Er kwam niets meer ter tafel. Frits Brand bedankte het bestuur voor inzet en werk. Dit werd door de aanwezige leden met applaus bevestigd. Velen bleven nog geanimeerd verder praten onder het genot vankoffie en koekje. We zullen alle informatie asap beschikbaar stellen op de webpagina: Service Stadsdorp Algemene Leden Vergadering.
Klik hier: SERVICE

Het Bestuur