Nieuws van het Bestuur

Het bestuur begint in haar nieuwe samenstelling op stoom te raken! Wij hebben een aantal zaken in gang gezet, hebben onderling een aantal activiteiten verdeeld, en vergaderen eens in de maand. Vanaf nu zullen wij in elke nieuwsbrief verslag doen van onze activiteiten (mits er nieuws te melden is!).

Waar zijn wij op dit moment mee bezig:

  • ALV: De komende maanden zullen wij druk bezig zijn met organiseren van de ALV, die op woensdag, 17 april 2019 van 10.00 uur tot 12.30/13.00 uur zal plaatsvinden. Op dit moment zijn wij het jaarverslag aan het vormgeven, waarvoor wij ook de input hebben gevraagd aan alle BinnenBuurten, werkgroepen, commissies, en kringen.
  • Dorpsplein: in het najaar zullen wij weer een Dorpsplein organiseren.
  • Lustrum: In 2020 zal SdZ 10 jaar bestaan! Om deze mijlpaal met gepaste trots te vieren, zijn we ook al een en ander op gang aan het brengen.
    Contacten binnen SdZ: Het bestuur wil graag in nauw contact blijven met de werkgroepen, de commissies, de kringen en de BinnenBuurten, met name vanuit de vraag hoe wij elkaar kunnen ondersteunen in alle SdZ activiteiten.

    • Daarom gaan we -zoals gebruikelijk in het verleden- in de komende maanden telkens een commissie of werkgroep in een van onze vergaderingen uitnodigen.
    • In het laatste kwartaal van 2018 hebben we aan de BinnenBuurt coördinatoren de vraag voorgelegd of zij het zinvol vonden om in de BinnenBuurten een gesprek op gang te brengen over de vraag in hoeverre SdZ nog steeds voldoet aan de behoeften van de leden. Een aantal BinnenBuurten zal een dergelijk gesprek organiseren in dit voorjaar. De resultaten van deze gesprekken hopen we op het Dorpsplein in het najaar aan de orde te stellen.
  • Niet-lid en toch meedoen? Wij krijgen soms de vraag van niet-leden, of deze toch kunnen meedoen aan een activiteit van SdZ. SdZ is een besloten vereniging. Stelregel is dan ook dat het lidmaatschap van SdZ alleen voor buurtgenoten is (eenmalige introductie van een buurtgenoot ter kennismaking is wel toegestaan).

Niet-leden kunnen alleen deelnemen aan activiteiten van SdZ mits ze lid worden van de vereniging. Een uitzondering wordt gemaakt voor leden die verhuizen buiten de ‘dorpsgrenzen’ en toch graag lid willen blijven en financieel willen bijdragen. Een uitzondering wordt ook gemaakt voor zangers van het koor. Niet-leden die mee willen zingen in ons koor moeten lid worden van SdZ, ongeacht of ze binnen ‘ons’ gebied wonen.

Volgende vergadering: het bestuur komt weer bij elkaar op 14 februari a.s.