Nieuws van het Communicatieteam

Het communicatieteam is uitgebreid met Maria Hendriks en Marjan Lubbers en daar zijn Anneke Huygen en ondergetekende heel blij mee. Marjan Lubbers is secretaris en zit in de evenementencommissie. Maria is al meer dan zeven jaar lid van StadsdorpZuid. Tot januari is Maria nog volop bezig met het redigeren van een boek maar daarna zal ze ons actiever gaan helpen. Maria heeft over het onderwerp Vermoeidheid na kanker, vier boeken geschreven zie haar website. Sinds haar pensioen schrijft ze niet veel meer maar begeleidt ze vooral de schrijfsels van anderen. Tot voor kort gaf ze Nederlandse les aan landgenoten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Mary blijft zich vooral met de technische kanten bezig houden, het informatie en communicatie proces en de website. Ook zullen de komende maanden in het teken staan van het werven van nieuwe leden.

Mary van Vucht