Nieuws van leden

Beste mede-stadsdorpers,

Voor wie de Bond voor Belastingbetalers nog niet kent: graag wil ik die bond aan jullie voorstellen.
De Bond is een stichting die al jaren opkomt voor een rechtvaardige belastingheffing over spaargeld en die een rechtszaak aanspande en won over de (onrechtvaardige) Box 3-heffing.

Mensen die bezwaar maakten over de Box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020 kregen sindsdien het teveel betaalde belastinggeld retour gestort. Helaas, wie binnen de gestelde termijn geen bezwaar maakte bij de belastingdienst, wordt tot nu toe uitgesloten. En daar gaat de Bond voor Belastingbetalers niet mee akkoord.

De Bond vindt dat ook wie geen bezwaar maakte, het teveel betaalde belastinggeld retour moet krijgen: daarover gaat de onderstaande nieuwsbrief. De Bond riep op om bezwaarbrieven naar volksvertegenwoordigers te sturen, bij voorkeur vóór 5/6 oktober omdat op die dagen Box 3 in de Tweede Kamer aan bod kwam. Dat debat is inmiddels geweest maar het is niet te laat om toch nog actie te ondernemen.

Hierover belde ik met de Bond: het blijft zinvol en het loont de moeite om volksvertegenwoordigers te laten weten hoe belastingbetalers over het beleid denken. Aldus de Bond die verwijst naar de macht van het getal.

In onderstaande nieuwsbrief vind je meer informatie, emailadressen van volksvertegenwoordigers en een voorbeeldbrief die je zo kunt gebruiken.

Voor het bezwaar tegen de belastingheffing in box 3 had de Bond voor Belastingbetalers ook kant- en-klare brieven.

Wie wil kan zich bij de Bond gratis registreren om de nieuwsbrieven te ontvangen. De Bond biedt ook service bij de aangifte in de vorm van een aangiftecheck (tegen een kleine vergoeding). En, een klein wonder in onze tijd, de Bond is telefonisch makkelijk te bereiken.

Vriendelijke groet,
Myriam Ceriez

Ga naar  hun website Bond voor belastingbetalers, meld je aan voor meer info en nieuwsbrief