Nieuws Wonen nu en later?

In het verleden heeft StadsdorpZuid zich via de werkgroep en stichting Woon met het liftentrio (Dick van Alphen, Olga van de Berg en Jan van Essen †) ingezet voor het thema Wonen en levensloopbestendig wonen. Helaas is die groep uit elkaar gevallen. Nu alweer enkele jaren later hebben we als StadsdorpZuid onze medewerking gegeven én belangstelling getoond voor de buurtconferentie Wonen nu en later welke georganiseerd werd door de VondelHelmers stadsdorp buurt. Guus Braam en Mary van Vucht waren op verzoek aanwezig bij een van de tafels. Deze tafel (tafel 2)bestond uit het onderwerp grote woningaanpassingen. Hier werden  drie casussen uit die buurt behandeld. Bijzonder aan deze dag was vooral de medewerking van zovele partijen. Zoals naast de bewoners uit de buurt de Woningcorporaties: Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard. De Gemeente Amsterdam: want bij elk onderwerp zat een deskundig ambtenaar van de gemeente aan tafel. Er waren Architecten en Bouwkundigen, Liftintermediairs en Makelaars. Maar ook  Zorgorganisaties, Buurtteam en Cordaan. Dagvoorzitter was Jurgen van der Heijden (Ella Vogelaar academie). De gespreksleiders aan de tafels waren deelnemers van andere stadsdorpen waaronder ook StadsdorpZuid.

De organisatie van deze buurtconferentie Vondel/Helmers dankt ons voor de medewerking aan/belangstelling voor hun buurtconferentie Wonen, nu en later. Het was een mooie dag (middag en avond), met zinvolle gesprekken en een ruime opbrengst. Het definitieve verslag, waarin ze de opbrengst weergeven èn hoe ze verder gaan, verschijnt kort na nieuwjaar. We zullen deze plannen met belangstelling volgen en misschien kunnen we er voor StadsdorpZuid ook iets aan hebben. We houden jullie op de hoogte. Helaas is onze werkgroep Wonen momenteel niet erg actief. Heb je belangstelling om je in de uitkomsten van deze conferentie te verdiepen en onze werkgroep Wonen weer nieuw leven in te blazen? Meldt het aan het bestuur via info@stadsdorpzuid.nl