Notulen extra ALV 30 augustus

De notulen van de extra ALV van afgelopen 30 augustus zijn geplaatst op het ledendeel van de website.

Ga naar webpaginaledenbijeenkomsten  daar treft u ze aan.