Odensehuis Mantelspreekuur door ervaringsdeskundige lotgenoten

Elke dinsdag in de even weken van 11 tot 13 uur in het Odensehuis.

Zij organiseren een inloopspreekuur vóór mantelzorgers dóór mantelzorgers. Je kunt op deze tijd binnenlopen of bellen/mailen om een afspraak te maken.
Het spreekuur staat open voor naasten van mensen met dementie of andere mantelzorgers.

Binnen het Odensehuis treffen mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers, stagiaires en buurtgenoten elkaar in een open en hartelijke sfeer.
De mantelzorgers die het spreekuur verzorgen hebben allemaal een naaste met de diagnose dementie(gehad).

Voor meer informatie en actuele informatie kijk op: www.odensehuis.nl/mantelspreekuur