Omgaan met dementie training voor onze leden

Twee trainingen om beter om te leren gaan met mensen met dementie, speciaal voor leden van Stadsdorp Zuid.

Weet u wat u moet doen als u iemand met dementie tegenkomt die is verdwaald? Of als uw buurvrouw met dementie niet meer alleen de straat op durft om boodschappen te doen?
Zou u de signalen van dementie beter willen leren herkennen?
Speciaal voor leden van Stadsdorp Zuid biedt Samen Dementievriendelijk (u kent misschien de spotjes op de TV) een praktijkgerichte training aan.

Sjef van Bommel ( een van de leden van StadsdorpZuid) zal samen met een tweede door Samen Dementievriendelijk opgeleide trainer de bijeenkomsten verzorgen.
De training bestaat uit één bijeenkomst van 2,5 uur. In het eerste deel van de training draait het om het vergroten van uw kennis over dementie. In het tweede deel gaat u aan de slag met situaties die u tegen kunt komen. U leert dus niet alleen dementie beter herkennen, maar ook hoe je iemand met dementie het beste op weg kunt helpen.

Twee mogelijkheden:
• Vrijdag 15 maart van 14 uur tot 16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur
• Zaterdag 16 maart van 14 uur tot 16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur
De locatie is: het Odensehuis, Hygiëastraat 4, Amsterdam. (Dit is in de steeg tussen Olympiaplein 58 en 60)
Deelname is gratis

U kunt zich, tot uiterlijk 7 maart, opgeven bij Sjef van Bommel, het liefst per mail: info@sjefvanbommel.nl, of anders per telefoon: 06 23048814. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Bij voldoende belangstelling zullen er meer trainingen gegeven worden, zodat alle belangstellenden de kans krijgen om meer kennis te krijgen van dementie.

Er hebben overigens al twee trainingen binnen Stadsdorp Zuid plaatsgevonden. De ene voor buurtcoördinatoren en trekkers van werkgroepen en de andere in en voor stadsdorpers van buurt 1. Een aantal deelnemers heeft gevraagd om een verdiepings- of vervolgbijeenkomst. Na eerst nog een aantal ‘gewone’ trainingen zal die bij voldoende belangstelling worden opgezet.

Wilt u meer weten, kijk dan op: www.samendementievriendelijk.nl