Oproep

Op het Olympiaplein wordt terecht de herinnering levend gehouden aan het feit dat viervoudig olympisch kampioen Fanny Blankers Koen daar sportte.
Een verwijzing naar een andere, veel tragischer, gebeurtenis ontbreekt. In juni 1943 deed het Olympiaplein dienst als verzamelplaats voor joden. Stadgenoten die naar de vernietigingskampen werden afgevoerd en van wie maar zeer weinigen na de oorlog levend terugkeerden.
In samenwerking met leerlingen van het Amsterdams Lyceum wil een aantal mensen een ‘passend en bescheiden’ gedenkteken rond het Olympiaplein realiseren. Een gedenkteken dat recht doet aan de herinnering aan deze gruwelijke gebeurtenis.
We zijn op zoek naar buurtgenoten die – als getuige of meegekregen uit overlevering – ‘iets’ kunnen vertellen over wat er die dag in juni 1943 gebeurde. Opdat we namen en gezichten krijgen bij historische gebeurtenissen. Wie kan en wil met ons in gesprek? Geef van uw belangstelling blijk bij Job van Amerongen – j.amerongen@hccnet.nl – en er wordt contact met u opgenomen.