Petitie Zwartboek erfpachters

Ons bereikte vanuit verschillende invalshoeken dat het Amsterdamse gemeentebestuur niet gemakkelijk is te bewegen tot het nemen van wijze besluiten. Een Zwartboek van erfpachters maakt duidelijk dat dit echt nodig is.

Daarom is ons gevraagd de onderstaande petitie te ondertekenen. Dat hoeven niet louter Amsterdamse erfpachters te zijn, maar mogen dus ook sympathisanten – in en buiten Amsterdam – zijn.
De petitie staat HIER. (https://erfpachtdeadlinelater.petities.nl/)