stadsdorp zuid samen eten en een goed gesprekpg
stadsdorp zuid samen op stap bij artzuidjpg
stadsdorp zuid heen en weer kanta
stadsdorp zuid 18. de wandelkring wandelt samen op zondag
stadsdorp zuid vrijheidslunch lezing stolpersteine
stadsdorp zuid 21. de tuinkring is samen in de tuin
stadsdorp zuid 15. buurtfoto winter in het hart van zuid
stadsdorp zuid 3. boulesdusudkrinsg

Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Lees onze privacy verklaring.

PRIVACYVERKLARING

1. De vereniging StadsdorpZuid, hierna StdZ, beschikt over de persoonsgegevens van de leden. Deze gegevens worden bewaard op het gesloten deel van de website van StdZ.

De website bevat een bestand, ter inzage voor alle leden, bedoeld voor onderling contact. Leden kunnen hun eigen gegevens bewerken. Deze gegevens bestaan uit:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
. binnenbuurt .

Daarnaast is er een register -niet direct toegankelijk voor leden- beheerd door de coördinator van de vereniging, waarin desbetreffende gegevens van leden, donateurs en geïnteresseerden worden bewaard. Deze zogenaamde grondlijst is bedoeld voor de financiële en organisatorische administratie van de vereniging.
Naast bovenstaande persoonsgegevens bevat deze lijst o.m.:
• geboortedatum
• rekeningnummer
• mandaat, met datum
• betalingsgegevens.

2. StdZ verwerkt de desbetreffende persoonsgegevens voor organisatorische doeleinden, voor de financiële administratie en om zo nodig contact op te kunnen nemen met leden.

3. StdZ bewaart de desbetreffende persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap niet langer dan strikt noodzakelijk.

4. StdZ verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als het desbetreffende lid daartoe toestemming gegeven heeft, dan wel ter voldoening aan een wettelijk voorschrift.

5. Leden hebben recht hun persoonsgegevens op de grondlijst in te zien, te doen corrigeren en te doen verwijderen. Een verzoek daartoe kan gestuurd worden naar info@stadsdorpzuid.nl

6. De gegevens van het openbare deel van de website worden door Google Analytics gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. StdZ heeft Google geen toestemming gegeven om deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees verder het privacybeleid van Google voor meer informatie.

De gegevens van het gesloten deel worden door StdZ uitsluitend voor administratieve, financiële en communicatieve doeleinden bewerkt. Met verwerkers zijn overeenkomsten gesloten die misbruik van de gegevens uitsluiten.