Samenvatting toespraak van de voorzitter bij de Kerstborrel in Apollofirst 19 december 2018

Voorzitter Machiel vd Woude

Goedemiddag. Fijn dat jullie er allemaal zijn.

Ons Stadsdorp leeft, dat is me wel duidelijk geworden in de afgelopen maanden. Er zijn heel wat activiteiten en nieuwe initiatieven zoals het Koorzingen en het Swingend Dansen. Bovendien wordt hard gewerkt aan een nieuwe website door Mary, Frits en Marjan. En het is gewoon gezellig als ik bij het Digitaal Trefpunt met mijn éénjarige kleizoon Amos langsga bij de Brahmshof of aanschuif bij het koffiedrinken op de dinsdag in de Beethovenstraat bij Brooks. En dan kan ik ook, als ik heel erg veel tijd had, nog met de verschillende kringen naar de film, toneel, wandelen, op tuinbezoek, bridgen, fietsen, socratische en filosofische gesprekken voeren, etc.

Als bestuur kunnen we dankbaar zijn dat iedereen zich zo inzet en dat geldt natuurlijk ook voor de andere pijlers waar ons stadsdorp op rust. Het huidige bestuur, Marjan, Marjolein Yvonne, Frits en ik spreken met elkaar over woon- en zorgfunctie die we als stadsdorp vervullen en bereiden de dorpsplein bijeenkomst voor en zijn daarover in gesprek met de BinnenBuurten. Daar later meer over. De 10e  januari als we weer bij elkaar zijn in verband met de nieuwjaarsborrel.

Nu richten we ons op de kerstborrel: vrede op aarde en veel geluk!

Oók in ons Stadsdorp, en ik veroorloof me nog even een korte overdenking. Ilja Leonard Pfeijffer schrijft in zijn roman Grand Hotel Europa over ons continent. Wat Europa de wereld te bieden heeft is zijn verleden, het is binnenkort het recreatiegebied voor de rest van de wereld. Maar zegt Pfeijffer, ik wil niet net als het continent waar ik verblijf tot de conclusie komen dat de beste tijd achter mij ligt en dat ik van de toekomst nog maar weinig te verwachten heb. Vul voor Europa Amsterdam in als paradijs van het massa toerisme of ook ons eigen Stadsdorp dat zo mooi oud is en waar we van de gebouwen en de cultuur kunnen genieten. Maar waarin we dag in dag uit met al onze activiteiten bewijzen dat al het mooie niet achter ons ligt. Integendeel!

Ik wil iets zeggen over Anneke Huijgen, onze geliefde coördinator.

De medische situatie van Anneke is zeer ernstig. Dat is u ongetwijfeld bekend. We zijn daar verdrietig over. Anneke gaat op haar geheel eigen manier om met deze situatie en heeft een liefdevolle dochter Lisette die ons op de hoogte houdt. Vanuit ons stadsdorp heeft Anneke heel veel lieve reacties gehad, en dat doet haar zeer goed. Ze groet jullie allemaal. Het laatste nieuws is dat Anneke behandeld wordt met een medicijn dat niet al te belastend is en voor de komende tijd soelaas biedt. Frits en ik gaan na afloop van deze borrel bij Anneke langs en brengen namens ons allen de beste groeten over.

Voor nu wens ik jullie namens het bestuur mooie feestdagen en een fijne jaarwisseling.

Machiel vd Woude