Stem voor donorwetreferendum

Karin Jurgens heeft ons gevraagd onderstaande informatie met u te delen!

Het zal niemand ontgaan zijn dat onlangs een nieuwe Wet Orgaandonatie met nipte meerderheid door het parlement is vastgesteld. Volgens die wet wordt vanaf 2020 iedereen automatisch als donor beschouwd, tenzij je je expliciet als niet-donor hebt geregistreerd. Daarmee is het zelfbeschikkingsrecht over je eigen lichaam ernstig aangetast.
Dat is niet niks en het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de samenleving van verschillende kanten wordt geprobeerd een referendum over de wet van de grond te krijgen. Dat betekent dat voor 8 juni (heel snel dus) 300.000 handtekeningen bij de Kiesraad binnen moeten zijn.
De ervaring leert dat de voorbereiding van een referendum de beste kansen biedt om alle argumenten voor en tegen, zowel voor de ontvanger als voor de donor nog eens helder op een rij te zetten. Dat is ook nodig omdat de voorlichting door de overheid tot nu toe erg onevenwichtig is: de nadruk ligt (begrijpelijkerwijs) op de voordelen voor de ontvanger, terwijl de prijs voor de donor (en nabestaanden) sterk onderbelicht blijft. Maar het referendum biedt nu de mogelijkheid om meer evenwichtige informatie over het voetlicht te brengen, zodat iedereen een bewuste en weloverwogen keuze kan maken en die ook kan vastleggen.
Door enkele organisaties, die zich met ethische vraagstukken bezig houden, is een stemformulier voor het referendum ontwikkeld. Dat is, samen met uitgebreide informatie, te vinden op www.donorwetreferendum.nl Let wel: dit zijn andere organisaties dan Geen Stijl. Wel is het zo dat alle handtekeningen bij elkaar opgeteld worden.
Ik hoop van harte dat velen van jullie de moeite zullen nemen om het stemformulier in te vullen en het zo mogelijk ook nog in je eigen netwerk te verspreiden.
Hartelijke groet voor allen,
Karin Jurgens