Stichting i.o. Age Friendly Wonen Amsterdam

Stichting i.o. Age Friendly Wonen Amsterdam, is een burgerinitiatief van: Olga van den Berg, Dick van Alphen en Jan van Essen. Na eerder actief te zijn geweest in de werkgroep Wonen van Stadsdorp-Zuid, ontstond op een bepaald moment de fascinatie voor liften en met name het ontbreken daarvan in veel huizen. Besloten werd om daar de focus op te richten en zo ontstond het Liftentrio. Doel was/is om het levensloop bestendig maken van woningen onder de aandacht te brengen van de partijen die daar een hoofdrol in spelen, zoals: Gemeente – Woningcorporaties – Vastgoedontwikkelaars en Zorgsector. Met name richten wij ons op de woningvoorraad binnen de ring (266.000 ). Dit klink natuurlijk zeer ambitieus en dat is het ook, maar gaandeweg werd ontdekt dat er toch wel een “gewillig oor” voor ons bestaat en dat we vaak tot eigen verbazing vrij makkelijk toegang kregen-en krijgen in de hogere echelons.

Wat hebben we gedaan en bereikt

Graag geven wij ter uwer informatie een kort overzicht van wat wij de afgelopen tijd gedaan en bereikt hebben:

  • Goed contact opgebouwd met De Gemeente. Met name met de programmaleider ouderen huisvesting en de Programmaleider van Age Friendly City, dit is een relatief nieuw onderdeel binnen de GGD en is een initiatief van de Wereld Gezondheids Organisatie. http://www.who.int/ageing/en/ Amsterdam heeft zich aan dit initiatief gecommitteerd.
  • Deelname aan het afgelopen juni gehouden International Social Housing Festival. Tijdens dit festival – dat 9 dagen heeft geduurd – mochten wij twee programmaonderdelen verzorgen.

Golden Age in the City dat 2 uur duurde en waar wij diverse sprekers voor hadden gevraagd, zoals een stedenbouwkundige, een presentatie verzorgd door Olga van den Berg en Dick van Alphen en een bouwkundig filosoof.

Een workshop van 1,5 uur, verzorgd door Mary van Vucht.

 

  • Uitgebreid gesprek gevoerd met de CEO van Woningcorporatie Rochdale.
  • Ontvangen door enige leden van D’66 die zich o.a. bezig houden met het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en door Marianne Poot, een prominent VVD raadslid van de Gemeente die tevens een bestuursfunctie vervult binnen Cordaan. Voornoemd raadslid was zo van onze ideeën gecharmeerd dat er binnenkort door haar bemiddeling een gesprek zal plaatsvinden tussen de VVD -woordvoerder wonen in de 2e kamer en ons.

Maak je Stad

Dit is een initiatief van de Gemeente om binnen diverse disciplines ideeën te laten uitwerken ter verbetering van het leefklimaat in de stad. Bij selectie stond daar een subsidie tegenover. Tot ons genoegen werden wij geselecteerd en een architecte (Frederike Kuipers van Studio transit) zorgt voor de wezenlijke uitvoering van het project, met ons op de achtergrond als eindverantwoordelijke. Het hoofddoel is om één of meerdere pilotprojecten te verwezenlijken.

Al deze activiteiten vragen om een serieuze aanpak, dit was de reden om het oprichten van een stichting in werking te zetten. Belangrijk, zodat wij ons professioneel kunnen presenteren als een volledig onafhankelijk burgerinitiatief op ideële grondslag. Deze stichting zal gaan heten zoals vermeld in de aanhef.

100 jaar PLAN-ZUID 5-6-7 en 8 oktober

Begin oktober zal het feit herdacht worden dat de architect BERLAGE o.a Het PLAN-ZUID heeft ontworpen. In dat kader worden er vanuit het bezoekerscentrum De Dageraad (Amsterdamse School) diverse activiteiten georganiseerd, zoals wandelingen en fietstochten door de Amsterdamse School buurt, dit onder begeleiding van gidsen.

Voor deze gelegenheid hebben wij een bescheiden tentoonstelling op de eerste etage – in de stijlkamer- mogen inrichten. Wij hebben zelf 9 affiches ontworpen die de problematieken waar wij aandacht voor vragen goed visueel weergeven.
Deze activiteiten vinden plaats op 5-6-7 en 8 oktober a.s.
Adres: Burgemeester van Tellegenstraat 128
Zie de website van de Dageraad 100 jaar PLAN-ZUID https://www.hetschip.nl/het-museum/nieuws/104-nieuwsartikel/1409-100-jaar-plan-zuid

Publiciteit Het Parool 7 oktober

In het verlengde van 100 jaar PLAN-ZUID komt er een groot artikel over Berlage en de toegankelijkheidseisen van nu, met interviews en aandacht voor onze stichting i.o. Het artikel wordt geplaatst in de zaterdag-bijlage op 7 oktober.Op dit moment staan wij aan het begin om weer met een aantal projecten te starten, maar het is nog te prematuur om hiervan melding te maken, maar we houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Olga van den Berg
Dick van Alphen
Jan van Essen