Theelezing: Golden Years In the City !!

Dit is de titel van een theelezing op 1 maart a.s.
In het Apollofirst hotel, aanvang 15.30 uur voor thee en koffie, aanvang lezing 16.00 tot 17.00 en er kan weer nagepraat en geborreld worden na afloop van de lezing in de bar. Olga van den Berg en Dick van Alphen zullen dan in een twee-gesprek, ondersteund met een visuele presentatie, verschillende actuele onderwerpen behandelen, o.a.

  • Het ontstaan van de stichting Age Friendly Wonen Amsterdam
  • Hoe de stand van zaken is omtrent het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en dan vooral de toegankelijkheid.
  • De projecten waar thans aan gewerkt wordt of die binnenkort onderhanden genomen zullen worden.