Tien jaar StadsdorpZuid

Amsterdamse onderscheidingen voor Jacques, Anneke en Mary

Donderdag 1 oktober zijn Jacques Allegro, Anneke Huygen en Mary van Vucht ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van StadsdorpZuid door het stadsbestuur onderscheiden. Stadsdeelbestuurder Flora Breemer reikte de prestigieuze Frans Banninck Cockpenning uit aan Jacques Allegro en de Amsterdamspeld aan Anneke Huygen en Mary van Vucht. Dit gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst in restaurant La Lotteria in het ‘Goede Doelengebouw’ aan de Zuidas met familieleden, het Stadsdorp-bestuur en enkele relaties.

Voor Anneke en Mary was dit een grote verrassing; zij waren in de veronderstelling dat het feestje zou draaien om de presentatie van het jubileumnummer van de nieuwsbrief (40 pagina’s in ‘glossy’ uitvoering), waaraan zij met bloed, zweet en tranen hadden gewerkt. Die presentatie kwam er ook maar het hoogtepunt was anders: treffende toespraken van Flora Breemer, toejuichingen van het corona-beperkte publiek, poseren voor foto’s, bloemen en bubbels. De glossy jubileumspecial van de Nieuwsbrief wordt de komende dagen via hun binnenbuurtcoördinatoren bij alle leden thuis bezorgd of kunnen jullie ophalen bij je BB Coordinator.

De titel ‘Lotteria’ dekte aardig de teleurstellende gang die Marjolijn Witzenhausen en Anneke Huygen (die dus van geen onderscheidingen wist) moesten gaan om überhaupt een feestelijke bijeenkomst in coronatijd te organiseren. Een groot festijn voor alle leden was sowieso onhaalbaar, een bijeenkomst met een beperkter aantal genodigden in hotel Apollofirst evenmin, want de lobby was op 1 oktober al bezet; in het Hilton Hotel kon het wel, maar het voorlopige contract moest afgezegd vanwege nieuwe coronaregels; en de geplande officiële uitreiking van Frans Banninck Cockpenning aan Jacques Allegro in de ambtswoning aan de Heerengracht werd op het laatste moment afgeblazen.

De drie feestvarkens zijn door het bestuur van Stadsdorpzuid, Marijke Allegro en oud bestuurslid Kees Jansen voorgedragen. Hun motivaties werden ondersteund door zeer positieve aanbevelingen van diverse relaties. (Voor alle teksten zie: persberichten  die zijn verstuurd naar alle lokale en ook veel nationale perscontacten van de afdeling voorlichting van de gemeente. Ze staan ook op de amsterdam  site https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/onderscheidingen/amsterdammers/)

Jacques Allegro, die bij de lintjesregen in 2014 al een koninklijke onderscheiding kreeg, heeft zich volgens de voordracht, “in zijn werkzame leven in diverse functies op sociaal maatschappelijk gebied zeer verdienstelijk gemaakt voor Amsterdammers en Amsterdam. Na zijn pensionering heeft hij door het stadsdorp-initiatief laten zien, dat ouderen niet veroordeeld hoeven te zijn om ‘achter de geraniums’ te zitten, maar actief betrokken kunnen blijven bij hun omgeving.” 

Over Anneke Huygen staat in de motivatie o.a.:

“Het label ‘coördinator’ dekt bij lange na de inhoud en betekenis niet van wat zij doet.  StadsdorpZuid zou zonder Anneke niet het succes zijn dat het de afgelopen tien jaar is geworden. Dit is zeker mede te danken aan de tomeloze inzet en het bezielde enthousiasme waarmee zij er voor de leden was en is. Het is te hopen dat Anneke Huygen nog lang onze coördinator blijft, mét Amsterdamspeld liefst.” 

Mary van Vucht wordt in het zonnetje gezet met de volgende zinnen.

“Mary vuurde ook leden en buurtbewoners aan meer gebruik te maken van  elektronische middelen, zoals de IPad en smartphone. Mensen met een vraag of probleem konden op vastgestelde middagen langskomen bij de ICT helpdesk in verzorgingshuis Brahmshof. De kennis op dit gebied, die zij had meegenomen uit haar voormalige werkkring bij het Albert Heijnconcern, kwam haar goed van pas. Met deze achtergrond was zij de ideale partner in het bestuur en ook later voor coördinator Anneke Huygen om de ledenadministratie te runnen, nieuwsbrieven digitaal te verspreiden en de website verder te ontwikkelen. Mary en Anneke vormen nog steeds een onafscheidelijk duo in het hart van de StadsdorpZuid organisatie.”

StadsdorpZuid viert zijn tienjarig bestaan in de onbestemde sfeer waar heel Nederland, Europa, de hele wereld eigenlijk onder lijdt. Jammer is dat, want wij zijn in Amsterdam-Zuid altijd in voor een aangenaam feest. Dat zit er voorlopig niet in. Toch zal dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan, getuige deze mooie onderscheidingen, een fraaie bijzondere uitgave van de nieuwsbrief.

Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van StadsdeelZuid vertegenwoordigde Burgemeester en Wethouders van heel Amsterdam om hun waardering voor de inzet van alle drie laureaten uit te spreken. Zij deed dat charmant en in goedgekozen bewoordingen, waarbij zij haar mondkapje professioneel op en af deed om te speechen, de feestvarkens de kans te geven dankwoorden te uiten en tussendoor de microfoon te laten ontsmetten. Er vloeiden wat traantjes over Annekes en Mary’s wangen. Totaal overvallen kregen zij pas iets door toen hun naaste familie aanschoof: “Hé, wat komen jullie nou doen hier?”. Dochter Lisette, kleinkinderen en twee vriendinnen kwamen binnen. Niet veel later kwamen vriend Jan, zoon Vincent en kleindochter Samantha bij Mary aan tafel zitten. Jacques was tevoren op de hoogte gebracht. Ook Marijke, hun zoon, dochter en kleinkinderen vierden het feestje mee. Bestuursvoorzitter Machiel van der Woude stond stil bij de afgelopen tien Stadsdorpjaren en leidde de sprekers soepeltjes in en uit.

StadsdorpZuid viert zijn tienjarig bestaan in de onbestemde sfeer waar heel Nederland, Europa, de hele wereld eigenlijk onder lijdt. Jammer is dat, want wij zijn in Amsterdam-Zuid altijd in voor een aangenaam feest. Dat zit er voorlopig niet in. Toch zal dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan, getuige deze mooie onderscheidingen, een fraaie bijzondere uitgave in de vorm van een magazine en wat – deo volente – nog komen gaat.
Kees Jansen